КРАТКА БИОГРАФИЈА (КБ)

Документ што ги прикажува вашите вештини и квалификации на ефективен и јасен начин

Креирај своја КБ онлајн

Следете ги инструкциите и зачувајте го пополнетиот документ (со превземање или по електронска пошта).

 
 
Европски пасош за вештини

Документ за подобрување на вашата кратка биографија

Креирајте го вашиот Европски пасош за вештини онлајн

Дајте детална слика за вашите вештини и квалификации

 
 

Добредојдовте на веб страницата на ЕУРОПАС!

Што е Еуропас?
Пет документи што ги прават вашите вештини и квалификации јасни и лесно разбирливи во Европа:
- Два документи слободно достапни, кои што се пополнуваат од европските граѓани
- Три документи издадени од надлежните институции за образование и обука
- Мрежа од Национални Еуропас Центри - тоа е првата точка за контакт за Еуропас

Нејзината цел е:
• да им помогне на граѓаните да ги претстават своите вештини и квалификации ефективно кога бараат работа или обука;
• да им помогне на работодавачите да ги разберат вештините и квалификациите на работната сила;
• да им помогне на институциите надлежни за образование и обука да ја дефинираат и претстават содржината на курикулумот.

Последни новости

Работни средби за ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС во Битола - 26/02/2016

На 26.02.2016 година се одржаа четири работни  средби за Еуропас, Еурогајденс и Еуродеск. Првата работна средба за Еуропас и Еурогајденс се одржа на Политехничката академија во Битола на која присуствуваа 8 лица, втората работна средба за Еуропас и Еуродеск се одржа на Техничкиот факултет во Битола на која присуствуваа деканот, продекани, професори и 8 студенти и, третата работна средба за Еурогајденс се одржа во Центарот за кариера при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола и четвртата работна средба за Еуропас, Еурогајденс и Еуродеск се одржа во општина Битола, на која присуствуваа 20 предстваници од 7 невалдини организации како и вработено лице во Секторот за образование при општина Битола.

Презентација на ЕУРОПАС во Битола

На 25.02.2016 година се одржаа две работни  средби за Еуропас и Еурогајденс. Првата работна средба се одржа на Правниот факултет во Битола на која присуствуваа 36 студенти и 32 професори а втората се одржа на Школата за лидерство и јавни политики Политеа во Битола на која присутвуваа 20 учесници. 

Работна средба за ЕУРОПАС во ГУЦ Здравко Цветковски Скопје

На 17.02.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СГГУ Здравко Цветковски-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 120 ученици и 3-ца наставници од СГГУ Здравко Цветковски-Скопје-Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со документите на Еуропас, колку и какви документи содржи Еуропас портфолиото и каде истите можат да се применат.

Работна средба за ЕУРОПАС во СУГС Арсени Јовков Скопје

На 11.02.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СУГС Арсени Јовков, Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 19 ученици од СУГС Арсени Јовков. На оваа работна средба им беше детално објаснето на ученици за Еуропас портфолиото, кои документи ги содржи, како да ги поплнат истите, каде да ги најдат и за што се можат да ги користат истите. По завршувањето на презентацијата имаше и прашања од учесници на кои на истите им беше одговорено.

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС - 28/01/2016

На 28.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во ДУЦОР Партенија Зографски-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 25 ученици и 2-ца наставници од ДУЦОР Партенија Зографски-Скопје.

КАЖЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЕУРОПАС КРАТКАТА БИОГРАФИЈА И ОСВОЈТЕ НАГРАДА

Помогнете ни да ја подобриме Еуропас Кратката биографија со тоа што ќе го пополните он-лајн прашалникот на следниов линк https://www.surveymonkey.com/r/europass_survey_EN

Прашалникот е анонимен и нема никакви лични детали кои се бараат од вас.

Ви благодариме за вашето одвоено време.

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС

На 27.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СУГС Лазар Танев-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 35 ученици и 2-ца наставници од СУГС Лазар Танев-Скопје.

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС

На 25.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во АСУЦ Боро Петрушевски-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 23 ученици од АСУЦ Боро Петрушевски-Скопје. 

Работна средба за ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС 21 јануари 2016

На 21.01.2016 година се одржа работна средба за Еуропас и Еурогајденс во ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 22-ца наставници од ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје.

Упатство за пополнување на EUROPASS MOBILITY сертификат

Националниот Еуропас Центар го објавува првото издание на упатството за пополнување на сертификатот Еуропас Мобилност. Во овој документ ќе најдете корисни примери на Еуропас Мобилност сертификатот, информации за кои целни групи истиот е наменет, чекор по чекор насоки за пополнување на сертификатот и техничката поддршка што ја обезбедува македонскиот Национален Еуропас Центар.

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 10.07.2015 година (петок) во 13.30 часот во просториите на Центарот за образование на возрасни се одржа работна средба за запознавање со програмите ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС. Целта на одржување на оваа работна средба е дел од Годишната програма на ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и запознавање со елементите и придовките од овие две програми. На оваа средба присуствуваа 5 вработени лица од  на Центарот за образование на возрасни.

Самопроценка на вашите дигитални вештини он-лајн

Сега е можно да се изврши самопроценка на дигитални вештини (обработка на информации, комуникација, создавање на содржина, безбедност, решавање на проблеми) преку онлајн уредник Еуропас кратка биографија, употребувајќи нивоа и описи.

Работна средба за програмите Еуропас и Еурогајденс

На 05.06.2015 година се одржа работна средба за програмите Еуропас и Еурогајденс во Бирото за развој на образование. На оваа работна средба присуствуваа 15 вработени лица во Бирото за развој на образованието.Целта на одржување на работна средба беше запознавање со новостите на елементите на Програмите Еуропас и Еурогајденс.

Работна средба за програмите Еуропас и Еурогајденс

На 02.06.2015 година се одржа аботна средба за програмите Еуропас и Еурогајденс во Агенцијата за вработување на Република Македонија. На оваа работна средба присуствуваа 8 вработени лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Целта на одржување на работна средба беше запознавање со новостите на елементите на Програмите Еуропас и Еурогајденс.

Работна средба за програмите Еуропас и Еурогајденс

На 01.06.2015 година се одржа работна средба за програмите Еуропас и Еурогајденс во Центар за стручно образование и обука. На оваа работна средба присуствуваа 11 вработени лица во Центарот за стручно образование и обука.Целта на одржување на работна средба беше запознавање со новостите на елементите на Програмите Еуропас и Еурогајденс.

2005-2010 Среќен роденден Еуропасс (1 февруари 2015)

На 1-ви февруари 2005 година, комесарот Јан Фигел официјално го отвори Europass и  неговата официјална веб страница, која беше достапна само на англиски и француски јазик.

 Од тогаш биле регистрирани повеќе од 100 милиони посети и  биле создадени 50 милиони биографии на интернет на 27 јазици. Овој успех се должи на активната поддршка на Националните Еуропасс центри.

Кампања за Еуропасс интерперабилност (30 јануари 2015)

Цедефоп и Националниот Еуропасс центри започнаа кампањата за подигање на свеста на службите за вработување и бизниси за придобивките на интероперабилност со Europass:

-за крајните корисници: нема потреба да се пополни во истата информација на различни платформи;

-за организациите: зголемување на атрактивноста преку компатибилност со широко призната европски услуга.

Образец за CV достапен за лицата со визуелно-оштетен вид (3 јануари 2015)

Образецот на CV-то кој е посветен на специфичните потреби на лицата со оштетен вид е направен во соработка со Школата за слепи лица-Солун.

Овој шаблон е достапен на англиски и француски јазик на: http://europass.cedefop.europa.eu/accessibility/en/cv-template/

Започна новиот Europass онлајн уредник (13 ноември 2014)

Новиот Europass онлајн уредник беше објавен на 15 октомври 2014 година.

 Новите карактеристики вклучуваат:

-повеќе интуитивен, поедноставен изглед и чувство за зголемување на употребливоста;

-оптимизиран, одговора на распоред  кој е компатибилен со таблети;

- интероперабилност со Скопје: корисниците можат да го внесуваат својот LinkedIn профил за креирање на Еуропас биографија CV. Податоците од насловите лични информации, искуства и образование се поставуваат автоматски до уредникот Europass;

-увоз и извоз на кратки биографии, јазичен пасош, мотивационио писмо и ESP од / до облакот (Dropbox, Google Drive, OneDrive).

Нов Речник - Терминологија на Европското образование и обука (второ издание) (2 јуни 2014)

Која е разликата помеѓу јазот на вештините, потребите од вештини или недостаток на вештини?

Под квалификација  е синоним за под образование или под вештина.

 Што е значењето на зелените вештини?

Овој повеќејазичен Речник ги дефинира 130 клучните термини кои се користат во Европското образование и обука.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24020.aspx