Откријте ја алатката EВРОПАС за визуелизација на податоци

Откријте ја алатката EВРОПАС за визуелизација на податоци

Дали сакате да знаете колку CV се генерирани онлајн во вашата земја на шпански (и многу повеќе)?

Употребете ја алатката EВРОПАС за визуелизација на податоци

 На следниов линк ќе најдете повеќе информации http://europass.cedefop.europa.eu/resources/statistics/custom-reports#/generated

Go back