Промотивни активности во основни училишта во Скопје

На 27.12.2016 година беше одржана работна средба за еТвининг, Еуропас и Еурогајденс во Основно училиште “Григор Прличев”-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа претставници од училиштето. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање на наставниците со еТвининг, какви можности нуди за нив и како може да подготват партнерски проекти преку еТвининг платформата. На состанокот исто така им беа презентирани и мрежите Еуропас и Еурогајденс.

На 10.01.2017 година беше одржана работна средба за еТвининг, мрежите Еуропас Еурогајденс, како и КA1-мобилност на наставен кадар, во Основно училиште “Кирил Пејчиновиќ”-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа претставници од училиштето. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање на наставниците со еТвининг, какви можности нуди за нив и како може да подготват партнерски проекти преку еТвининг платформата. На состанокот исто така им беа презентирани и мрежите Еуропас и Еурогајденс, како и акцијата КA1-мобилност на наставен кадар.

Go back