РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС - 27/01/2016

На 28.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во ДУЦОР Партенија Зографски-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 25 ученици и 2-ца наставници од ДУЦОР Партенија Зографски-Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со документите на Еуропас, колку и какви документи содржи Еуропас портфолиото и каде истите можат да се применат.

Go back