РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС

 

На 25.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во АСУЦ Боро Петрушевски-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 23 ученици од АСУЦ Боро Петрушевски-Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со новостите на документите на Еуропас, начин на нивно правилно пополнување, линкови до документите и новости кои се однесуваат на истите. Исто така на учениците им беше објаснето за каква примена се користат сите документи и како би им користеле во иднина.

 

Линк до галеријата со фотографии од настанот.

Go back