Работна средба за ЕУРОПАС во ГУЦ Здравко Цветковски Скопје

На 17.02.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СГГУ Здравко Цветковски-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 120 ученици и 3-ца наставници од СГГУ Здравко Цветковски-Скопје-Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со документите на Еуропас, колку и какви документи содржи Еуропас портфолиото и каде истите можат да се применат.

Go back