Работна средба за ЕУРОПАС во СУГС Арсени Јовков Скопје

На 11.02.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СУГС Арсени Јовков, Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 19 ученици од СУГС Арсени Јовков. На оваа работна средба им беше детално објаснето на ученици за Еуропас портфолиото, кои документи ги содржи, како да ги поплнат истите, каде да ги најдат и за што се можат да ги користат истите. По завршувањето на презентацијата имаше и прашања од учесници на кои на истите им беше одговорено.

Go back