Самопроценка на вашите дигитални вештини он-лајн

Сега е можно да се изврши самопроценка на дигитални вештини (обработка на информации, комуникација, создавање на содржина, безбедност, решавање на проблеми) преку онлајн уредник Еуропас кратка биографија, употребувајќи нивоа и описи. Посетете го онлајн едиторот за Еуропас кратка биографија на https://europass.cedefop.europa.eu/editors/mk/cv/compose за да креирате своја Еуропас кратка биографија збогатена со информации за вашите дигитални вештини.

Go back