Влезете во вашата лична “ cloud”- меморија директно преку вашиот едитор во К.Б.

Влезете во вашата лична “ cloud”- меморија директно преку вашиот едитор во К.Б.

            Сега вие можете да  влезете во вашиот личен простор директно на Европас он-лајн едиторот, да влезете во вашата кратка биографија од било кој компјутер, да ја ажурирате или да ја зачувате во различни верзии.

Посетете го он-лајн едиторот на следниот линк

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

 

Go back