Кратка биографија

Документ што ги прикажува вашите вештини и квалификации на ефективен и јасен начин

Креирај своја КБ онлајн

Следете ги инструкциите и зачувајте го пополнетиот документ (со превземање или по електронска пошта).

Ажурирај ја твојата кратка биографија (PDF+XML) онлајн Превземи образец и инструкции за пополнување кратка биографија

Потоа можете да генерирате ваша кратка биографија на вашиот компјутер.

Примери

Примери на пополнети кратки биографии.

Упатство за Еуропас Кратка Биографија 

Европски пасош за вештини Креирајте го вашиот Европски пасош за вештини онлајн

Дајте детална слика за вашите вештини и квалификации

Ажурирајте го вашиот Европски пасош за вештини (PDF+XML) онлајн
ЕВРОПСКИ ПАСОШ ЗА ВЕШТИНИ Останато Јазичен пасош

Алатка за самооценување на вашите вештини и квалификации за јазици

Еуропас мобилност

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати во друга европска земја.

Додаток на диплома

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на високообразовни степени.

Додаток на сертификат

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на сертификатите за стручна обука.