Се упатуваат корисниците од Република Македонија, при пополнување на англиската верзија на кратката биографија да ги внесат во полето за слободен текст (да не избираат од паѓачкото мени) следните називи:
 
Назив на држава/Country: Republic of Macedonia
Националност/Nationality: Macedonian