Студирање во Европа

 • Информации за Еразмус, Плотеус, Еурогајденс, ЕУРАКСЕС, ЕУ програмите за образование и обука

  • Еразмус

   PloteusЕразмус е носител на ЕУ програмата за образование и обука овозможувајќи им на 200.000 студенти да студираат и работат во странство секоја година. Дополнително, Еразмус ја финансира соработката помеѓу високо-образовните институции во Европа. Програмата не само што ги поддржува студентите, туку им помага на вработените на универзитетите да добијат обука.

   Посетете го порталот Еразмус
  • Ploteus - најдете курс

   PloteusPloteus има за цел да им помогне на студентите, невработени што бараат работа, работниците, родителите, советниците и обучувачите да најдат информации за студирање во Европа:

   - можностите за учње и обука кои што се достапни во Европската Унија; 
   - системите за образование и обука; 
   - програмите за размена и доделување на грантови; 
   - се што треба да знаете кога се преселувате во странство во друга европска земја.

   Посетете го порталот Ploteus  • EUROGUIDANCE - Европски портал за советување и водство

   Eurguidance Euroguidance е мрежа од национални ресурсни центри за стручно советување. Главни функции:

   - обезбедување информации за можностите за образование и обука во Европа, главно за практичарите за советување, кои што треба масовно да ги насочат тие информации кон граѓаните;
   - поддршка на размената на квалитетни информации за системите за образовани и обука и за квалификациите во Европската Унија, Европската Економски Заедница и источно европските земји;
   - поддршка на порталот Ploteus.

   Посетете го порталот Euroguidance  • EURAXESS - Европски портал за мобилност на истражувачите

   EuraxessАко сте истражувач и планирате следен ангажман некаде во Европа, погледнете ги овде можностите за кариера и релавантните информации што ќе ви помогнат во тоа.

   Посетете го порталот EURAXESS
  • ЕУ програми за образование и обука

   Овој линк обезбедува пристап до веб страниците на Европската Комисија посветени на програмите и акциите на Заедницата за образование и обука.

   Посетете ги веб страниците на Европската Комисија посветени на ЕУ програмите за образование и обука